Gymnastikbestyrelsen

Formand: Benedikte Jacobsen

E-mail: benediktekh@hotmail.com

Næstformand: Tina Bülow

E-mail: tinafe8@hotmail.com

Kasserer: Jakob Karlsen

E-mail: jakob.karlsen76@gmail.com

Medlem: Sara Lind

E-mail: saralind92@gmail.com

Medlem: Sanne Schou von Haven

E-mail: sanneschoupedersen@gmail.com

Medlem: Christian Rudbeck

E-mail: rudbeck.christian@gmail.com

Bestyrelsens opgaver

Går du og overvejer om det er nu, at du vil yde en ekstra indsats i dit lokalområde, så kan nedenstående give dig en fornemmelse af, hvad det vil sige at være med i gymnastikbestyrelsen.

Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have lov til at byde dig velkommen i vores afdeling. Det er altid dejligt at være flere om at løfte opgaverne, og være med til at sikre et godt fritidstilbud i Stavtrup.

I gymnastikafdelingen er der altid plads til en til, så det vil være dejligt hvis du vil være med.

Velkommen til.

Dette er en lille introduktion til de arbejdsopgaver der er i gymnastikafdelingen.

Bestyrelsen:

Vi har nogle forskellige arbejdsopgaver der er fordelt imellem medlemmerne af bestyrelsen. Nogle specifikke opgaver følger med den titel man har i bestyrelsen, andre opgaver fordeler vi mere efter interesse.

Kort intro til de forskellige opgaver:

I bestyrelsen er der naturligvis en formand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde ca. 5-6 gange om året og har kontakten til DGI. Formanden har overblikket over instruktører, adresselister etc. Har det overordnede overblik i forhold til årsplanen samt kontakten til kommunen i forhold til at få booket gymnastiksalen.

Næstformanden træder til når formanden er forhindret.

Kassereren står for regnskabet. Det er også kassereren, der står for alle de elektroniske tilmeldinger ved sæsonstart samt laver holdlisterne. Det er også kassereren der udbetaler løn til instruktører og betaler diverse regninger. Der er også kassereren der står for at booke instruktørerne på kursus, når der er lavet aftale om, hvem der skal afsted på kursus.

Den instruktøransvarlige er den, der har den primære kontakt til instruktørerne. Det kan være i forhold til ønsker om indkøb af nye redskaber, spørgsmål til træningen og andet. Det er også den instruktøransvarlige, der laver udkastet til holdplanen, samt sørger for at få videregivet forskellig information til instruktørerne. Det er også den person, der har overblikket over hvem der skal på kursus.

Sekretæren skriver referat til bestyrelsesmøderne.

Medlemmerne deltager aktivt i bestyrelsen og hjælper med at løse nogle af de praktiske opgaver der opstår løbende. Det kan være indkøb til forskellige arrangementer, gaver til instruktørerne etc.

Suppleanterne er jo også en vigtig del af en fuldtallig bestyrelse. Vi har altid haft tradition for at suppleanterne også deltager i bestyrelsesmøderne og tager aktivt del i de opgaver der kommer – især omkring opvisningen.

Riposten:

Det er vigtigt at få skrevet noget til vores lokale klubblad Riposten. Der er en, der er ansvarlig og følger op på deadlines og får indsendt små indslag, fotos, artikler og praktisk information. Vi skiftes til at skrive de små indslag eller får forældre og instruktører til at skrive noget.

Kontaktpersoner:

Hvert hold har en kontaktperson fra bestyrelsen (bestyrelseskontakt).

Instruktørerne har mulighed for at tage fat deres kontaktperson og det er også bestyrelseskontakten holdets deltagere skal tage fat i, hvis man har spørgsmål mm.

Bestyrelsesmøderne:

Vi afholder ca. 5-6 bestyrelsesmøder om året og derudover ca. 3 instruktørmøder (det er som regel ikke hele bestyrelsen der deltager her). Vi afholder bestyrelsesmøderne i SIF’en eller privat. Når man er vært for et møde, får man et mindre beløb til handle for til kaffe, the, vand, kage, frugt eller hvad man synes, der skal serveres.

Opvisningen:

Vores helt store arbejdsdag er selvfølgelig vores opvisningsdag i hallen. Denne dag forberedes i god tid, da der er flere ting der skal klargøres og bestilles inden. Der skal købes gaver til instruktørerne, bestilling af kage og boller der sælges i SIF’en, programmet skal trykkes. Vi mødes tidligt på dagen for at gøre klar. Redskaberne skal bæres i hallen, bollerne skal smøres, stolene stilles op, så vi alle bliver klar til den store opvisningsdag, som alle børn har set frem til.

Vi håber at dette har vakt din interesse. Du er altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for at høre mere.