Støt fællesskabet

Støt op om Stavtrup Kultur- og Idrætscenter

Giv en donation og støt vores nye center, som er en drøm om at skabe gode rammer for fysisk aktivitet, sociale og kulturelle arrangementer og som er et rart sted at være.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 30. april 2024 kl. 19.00 i SIF’en 

.Dagsorden ifølge vedtægterne (se nedenfor). Vi starter mødet med en kort runde med præsentation og seneste nyt fra foreningerne.

FU vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på, at to medlemmer ikke genopstiller. Der er derfor brug for 2 nye medlemmer af FU og vi vurderer, at det optimale ville være at få to nye medlemmer med rødder i de store foreninger. Kvaliteten i drøftelser, initiativer og beslutninger i FU afhænger af sammenhængskraften mellem FU og foreningerne.

FU foreslår at alle de foreningsrepræsentanter, der benytter SIFFEN, Hallen og Gymnastiksalen mødes i en halv time i forlængelse af Repræsentantskabsmødet

På vegne af flere af de foreninger, der benytter hallen og gymnastiksalen, har FU været i kontakt med skolen, forvaltningen og Sport & Fritid. Alle arbejder på en løsning på de alvorlige vandproblemer, der har været i forbindelse med de voldsomme regnvejr hen over vinteren. Vi har desuden drøftet de mere lavpraktiske forhold omkring oprydning, aflysninger, skabe, etc. Skolen har vist sig meget imødekommende over de ønsker, som vi har fremsat og vil gerne i dialog om løsningerne. I den forbindelse foreslår FU, at der nedsættes et “brugerråd” eller lignende, der kan udpege en eller to repræsentanter til at holde fast i den gode dialog med skolen. Ivan Børsting stiller i den forbindelse en idrætslærer – Mikkel – og skolens pedel – Oliver – der begge meget gerne vil være med i en sådan koordinationsgruppe. Der vil på mødet blive givet en tilbagemelding på de generelle udfordringer.

I forlængelse af ovenstående foreslår FU, at SIFEEN’s økonomi udskilles fra Stavtrup IF og får egen bankkonto. Historisk har det altid været behandlet som en separat økonomi, der skal gå i nul. Ved at oprette egen konto formaliseres dette og det bliver tydeligere for brugerne, hvordan økonomien ser ud og hvilke muligheder foreningerne har – herunder begrænsninger i udlejning, indkøb, etc. Stavtrup IF som hovedforening vil altid være overordnet ansvarlig for såvel beslutninger som økonomi, men den decentrale beslutningsproces i hverdagen vil formentlig gøre arbejdet smidigere, ikke mindst i relation til driften af SIFFEN og samarbejdet med skolen.

 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde:

 Indsendelse af forslag kan ske indtil 2 uger før generalforsamlingen og skal fremsendes til et af medlemmerne i FU. Senest 1 uge før repræsentantskabsmødet skal indsendte forslag være tilgængelige for medlemmer ved opslag.

  

 1. Valg af dirigent. 
 1. Formandens beretning for det forløbne år. 
 1. Godkendelse af hovedforeningens reviderede regnskab for det forløbne år. 
 1. Godkendelse af hovedforeningens budget – herunder kontingent til hovedforeningen for indeværende år. 
 1. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 
 1. Valg af hovedformand. 
 1. Valg af næstformand. 
 1. Valg af kasserer. 
 1. Valg af sekretær. 
 1. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen. 
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 1. Eventuelt.

 

Afdelinger

Bliv frivillig

Vær med til at skabe noget godt i Stavtrup og bliv frivillig i idrætsforeningen. Stavtrup IF eksisterer på grundlag af de mange frivillige, trænere mm., der hver uge sørger for at idræt og sociale aktiviteter danner rammet om fysisk og psykisk trivsel. 

Nyheder

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

SIDSTE NYT

Frivillighedsfest

Stavtrup Kultur- og Idrætscenter skal ligge på Bispemarken.

Lokalplansprocessen er godt i gang og byen glæder sig til mere hal-tid på et centralt beliggende sted der socialt og kulturelt kan samle byen, og ligger i sammenhæng med den fantastiske natur i Stavtrup.